Kääntämiseen ja kääntäjiin liittyviä myyttejä

  1. Hyvän käännöksen tekeminen vaatii vain vieraan kielen hallintaa
  2. On olemassa vain yksi oikea käännös
  3. Ilman ammattikääntäjääkin tullaan toimeen
  4. Kääntäjä kääntää konekirjoittajan nopeudella
  5. Tekniikka korvaa pian kääntäjän
  6. Hyvä kääntäjä kääntää mihin hintaan tahansa

Hyvän käännöksen tekeminen vaatii vain vieraan kielen hallintaa

Tämä on varmaan yksi yleisimmistä ja haitallisimmista kääntäjiä koskevista myyteistä, joita kuulee ei-ammattilaisilta. Oman äidinkielen ja ainakin yhden vieraan kielen hyvä hallinta on vain yksi ehto kääntäjän ammatille. Ammattikääntäjän työ vaatii lisäksi kielitieteellistä koulutusta, käännöstekniikan hallintaa ja ainakin jonkin verran kokemusta kääntämisestä. Lisäksi on tunnettava näiden kielten kulttuurit. Ammattikääntäjän on lisäksi jatkuvasti seurattava työkielissään tapahtuvia muutoksia. Ei olekaan ihme, että hyviä kääntäjiä on paljon vähemmän kuin useita kieliä hallitsevia ihmisiä.

On olemassa vain yksi oikea käännös

Jos annamme kymmenelle ammattikääntäjälle käännettäväksi käytännöllisesti katsoen minkä tahansa pienen tekstin (esimerkiksi tämän kappaleen), saamme luultavimmin kymmenen erilaista käännösvarianttia. Eihän kyse ole ensisijaisesti kirjaimellisesta, sanatarkasta käännöksestä, vaan informaation, ajatuksen ja tyylin välittämisestä. Saman tekstin oikeita käännöksiä voi olla lukematon määrä, vääriä käännöksiä – vielä enemmän…

Takaisin sivun alkuun

Ilman ammattikääntäjääkin tullaan toimeen

Sattaa olla tapauksia, joissa tulee toimeen ilmankin ammattimaista käännöstä, mutta kun puhutaan esimerkiksi liike-elämästä ja yrityksen tai organisaation imagosta, on parempi käyttää asiantuntijan palveluja. Täten vältetään mahdolliset virheet ja väärinymmärrykset ja parannetaan viestinnän laatua. Lisäksi, mikä tärkeintä, se on osoitus Teidän ja yhtiönne vakavasta ja kunnioittavasta suhtautumisesta asiakkaitanne ja yhteistyökumppaneitanne kohtaan. Voitte pyytää ystäväänne leikkaamaan tukkanne, kun hän kerran osaa käyttää saksia, mutta on silti parempi kääntyä ammattiparturin puoleen…

Kääntäjä kääntää konekirjoittajan nopeudella

Itse asiassa kirjallinen käännöstyö on paljon hankalampi ja työläämpi prosessi kuin miltä se ensin näyttää. Yksi ammattikääntäjä tuottaa yleensä 8-tuntisen päivän aikana 3-6 sivua kohtuullisen laadukasta uutta tekstiä – eikä tähän vielä sisälly toisen kollegan tekemä korjausluku. Kääntäjä ei pelkästään käännä mekaanisesti joka sanaa sanakirjan tapaan, vaan luo tekstin toisella kielellä säilyttäen samalla alkuperäisen tekstin informaation, tyylin ja tarkoituksen. Lisäksi alkuperäisessä tekstissä on usein virheitä, loogisia ristiriitaisuuksia, epäselvyyksiä, jotka tulevat erityisesti esiin käännöstyön aikana ja vaativat ”korjausta”. Tällöin käännös on monesti alkuperäistä tekstiä parempi. Kun asiakas yrittää säästää käännöstyössä ja lisäksi saada sen kireällä aikataululla, hän itse asiassa yrittää säästää laadussa, mikä tuskin on hyödyksi hänen yhtiölleen tai organisaatiolleen.

Takaisin sivun alkuun

Tekniikka korvaa pian kääntäjän

Mikään tietokone tai robotti, ainakaan lähitulevaisuudessa, ei kykene täysin korvaamaan ihmiskääntäjää. Nykyiset käännösohjelmat eivät esimerkiksi ”näe” yksittäisten sanojen kontekstia ja monia eri merkityksiä, saati sitten tyylillisiä ja pragmaattisia aspekteja. Toisinaan pelkkään tietokoneella tehdyn käännöksen jälkimuokkaukseen kuluu enemmän aikaa kuin kääntäjän alusta loppuun saakka tekemään käännöstyöhön.

Hyvä kääntäjä kääntää mihin hintaan tahansa

Kääntäjän, kuten kaikkien asiantuntijoiden, työstä tulee maksaa kunnolla. Ammattikääntäjän on hinnoiteltava palvelunsa siten, että hinnat kattavat kaikki hänen ammattitoimintaansa liittyvät kulut ja tuottavat riittävän laadukkaan lopputuloksen. Kääntäjät, jotka tarjoavat laadukasta käännöstyötä selvästi alennetulla hinnalla, antavat asiakkaille harhakäsityksen laadun suhteen ja suhtautuvat epäkunnioittavasti omaa ammattiaan kohtaan.

Takaisin sivun alkuun